Meteen naar de inhoud

Safe(r) Space Richtlijnen van Geen Dor Hout

Wij als Geen Dor Hout

 • Wij zijn allereerst mensen met al onze mooie kanten en imperfecties, goede dagen en slechte dagen, grenzen en wensen. Wij geven elkaar de ruimte om mens te zijn.
 • Wij streven naar gelijkwaardigheid; binnen de samenleving, maar allereerst binnen onze groep. Wij zullen daarom constant onszelf en onze eigen positie binnen de samenleving kritisch te bekijken.
 • Wij zijn nooit “af”, maar constant in beweging. Wij leren continu, met elkaar en van elkaar.
 • Wij zijn bruggenbouwers: we luisteren actief en zijn nieuwsgierig naar de beleving van een ander.
 • Wij spreken vanuit eigen ervaring.
 • Wij praten met mensen, niet over mensen. Wij bepalen niet voor een gemarginaliseerde groep waartoe we niet behoren wat onder discriminatie van die groep valt en hoe die groep het beste geholpen kan worden.
 • Wij weten dat onze woorden en vragen voor anderen zwaar kunnen zijn – daar letten wij op.
 • Wij zijn ons ervan bewust dat wij de wereld beleven vanuit onze eigen, unieke positie. Wij weten daarom dat onze waarheid en ervaring niet altijd die van een ander hoeft te zijn. Echter:
 • Wij bieden geen ruimte aan racisme, xenofobie, LGBT+ haat, valdisme, fatshaming etc. Wij delen geen berichten, artikelen etc. van mensen die dergelijke standpunten uitdragen of steunen, ook niet als het item daar zelf niet over gaat. Als we zien dat het toch gebeurt spreken we elkaar daar respectvol op aan.
 • Wij erkennen dat het behoren tot een risicogroep en/of het hebben van een chronische ziekte/beperking niet betekent dat we op andere vlakken geen privileges kunnen hebben.
 • Wij kapen geen discussies of threads over andere belangrijke problemen in de wereld om onze eigen punten onder de aandacht te brengen, hoe belangrijk die laatste ook zijn.

Ik als lid van het team of de actiegroep

 • Ik ben een voorbeeld van waar Geen Dor Hout voor staat.
 • Ik durf liefdevol en kritisch te kijken naar mijzelf.
 • Ik sta open om te leren en kritiek te ontvangen.
 • Ik daag mezelf uit om mij open te stellen voor verbinding en begrip, ook als ik het ergens niet mee eens ben.
 • Ik respecteer dat ieder de regie heeft over hun eigen zijn en luister naar hoe zij aangesproken willen worden.
 • Ik onthoud dat wij één gezamenlijk doel hebben, daarom omarm ik diversiteit in persoon en mening.

Dank aan BIJ1 voor hun Safe(r) Space Richtlijnen die we als basis voor onze richtlijnen gebruikt hebben.

Dit document is een levend document wat ten alle tijden aangevuld kan worden.

Skip to content