Meteen naar de inhoud

Actie mondkapjes en zelftesten voor risicogroepen en mensen in armoede

De mensen in de risicogroep en de mensen in armoede kunnen het niet meer betalen om zichzelf veilig te houden. 

Wij hebben samen met Feminists Against Ableism een persbericht verstuurd om de politiek op te roepen gratis mondkapjes (uit het overschot) en zelftesten te verstrekken aan mensen in risicogroepen. Klik hier om het persbericht te lezen.

Wat kan jij doen?

Je kunt onderstaande voorbeeldmail sturen naar het ministerie van VWS (mailadres onderaan de brief), met de onderstaande kamerleden in de BCC (knippen en plakken in het BCC veld van je mail). 

Let op! Je moet nog wel je naam invullen bij ondertekening.

Uiteraard kun je ook je eigen brief schrijven, als je dat liever wil. 

Voorbeeldmail

Geachte heer de Jonge,

Recent heeft GeenDorHout een persbericht uitgedaan (https://geendorhout.com/2021/12/02/persbericht-mondkapjes-en-zelftesten/), ten behoeve van het verstrekken van testen en mondkapjes aan mensen, die daarvoor financieel niet de ruimte hebben, en mensen uit risicogroepen (die er meer nodig hebben, en daardoor dus ook financieel klem kunnen komen). Dezelfde dag is een motie aangenomen, met een vergelijkbare strekking: “ Motie van het lid Westerveld c.s. over gratis zelftesten voor mensen die daarin niet kunnen voorzien” (# 1577 onder 25 295).

Bij deze wil ik u oproepen, om deze motie snel uit te voeren, en te zorgen dat u daarbij niemand mist. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan mensen, die door een hoge huur geen of weinig geld over hebben voor deze uitgaven. 

Iedereen moet voor de feestdagen toegang hebben tot testen en maskers, zodat ze veilig met hun naasten kunnen afspreken. 

Deze brief is in kopie gestuurd aan de indieners van de motie. 

Hoogachtend,

[vul hier je eigen naam in]

brief kan gemaild worden aan:

hugodejonge@minvws.nl

met in de BCC (liever niet bij Aan of CC):

m.agema@tweedekamer.nl (PVV)
m.bikker@tweedekamer.nl  (CU)
n.guendogan@tweedekamer.nl (Volt)
t.kuzu@tweedekamer.nl (DENK)
j.paternotte@tweedekamer.nl (D66)
n.pouw-verweij@tweedekamer.nl (JA21)
c.vdstaaij@tweedekamer.nl (SGP)
l.westerveld@tweedekamer.nl (GL)
j.vdberg@tweedekamer.nl (CDA)
eva.vanesch@tweedekamer.nl (PvdD)
n.dhaan@tweedekamer.nl (Fractie Den Haan)
m.hijink@tweedekamer.nl (SP)
a.kuiken@tweedekamer.nl (PvdA)
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl (Lid Omtzigt)
c.vdplas@tweedekamer.nl (BBB)
s.simons@tweedekamer.nl (BIJ1)
aukjedevries@tweedekamer.nl (VVD)

Of, voor makkelijker knippen en plakken:

m.agema@tweedekamer.nl, m.bikker@tweedekamer.nl, n.guendogan@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl, j.paternotte@tweedekamer.nl, n.pouw-verweij@tweedekamer.nl, c.vdStaaij@tweedekamer.nl, l.westerveld@tweedekamer.nl, j.vdberg@tweedekamer.nl, eva.vanesch@tweedekamer.nl, n.dhaan@tweedekamer.nl, m.hijink@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, c.vdplas@tweedekamer.nl, s.simons@tweedekamer.nl, aukjedevries@tweedekamer.nl
Skip to content