Meteen naar de inhoud
Lichtblauwe achtergrond met daarop de tekst #GeenDorHout. De tekst is lichtbruin en moet op takken lijken. Hier en daar zit er een klein lichtgroen blaadje aan.

Welkom bij #GeenDorHout

#GeenDorHout steekt door. Wat begon als een hashtag wordt een actiegroep. Als actiegroep vragen wij aandacht voor de grote en diverse groep hoog-risico personen in Nederland.


Actuele en recente acties

een aantal handen met diverse huidskleuren liggen op een boomstam. Als achtergrond de groene bladeren van de boom. Linksboven in groene tekst in een wit vlak: "#SamenOfNiet" en midden onderaan op dezelfde manier de tekst "Teken de petitie!"

#SamenOfNiet

De recente versoepelingen zorgen voor een tweedeling in de maatschappij waarbij ondanks de vaccinaties veel mensen in risicogroepen nog steeds noodgedwongen thuis moeten blijven zitten. #GeenDorHout wil een open en veilige maatschappij voor iedereen, zodat we allemaal verder kunnen.

Op onze website lees je meer over de actie, kan je ervaringsverhalen van mensen lezen en de livestream terug kijken die we op dinsdagmiddag 29 juni hadden van een onderdeel van onze protestactie. Teken ook onze petitie!


Waar wij voor staan


Onmisbare mensen met een kwetsbare gezondheid

#GeenDorHout is een tegenreactie op de uitspraken die tijdens de COVID-19 pandemie vaak gedaan werden over hoog-risico groepen (bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische ziekte, handicap en/of beperking). Met regelmaat horen mensen in deze groepen dat zij ‘opgeofferd’ moeten of kunnen worden zodat de ‘gezonde’ mensen meer door kunnen, of dat door het virus ‘gelukkig alleen maar mensen met een kwetsbare gezondheid zouden overlijden’. Wij geloven in de waarde van ieder mens. Elk mens is waardevol en onmisbaar. In de bestrijding van het virus mag niemand bij voorbaat afgeserveerd worden. Elk overlijden is er een teveel.

Een samenleving kan niet zonder samen leven

Hoog-risico groepen zijn een onderdeel van de samenleving. We weten nog lang niet alles over het virus, dus een exacte schatting van hoe groot deze groep is is moeilijk te geven. Het RIVM baseert zich grotendeels op dezelfde groep die ook in aanmerking komt voor een griepprik, een groep die 6 miljoen mensen omvat. In werkelijkheid is de risicogroep groter, omdat de lijst van het RIVM enkel diegenen omvat die sneller zouden komen te overlijden. In veel gevallen is ook een groot verlies van mogelijkheden en/of kwaliteit van leven een gevaar.

Ondanks het ontbreken van exacte getallen, weten we dus dat het gaat om een grote groep mensen die risico loopt op het ondervinden van ernstige gevolgen van corona voor hun gezondheid. Een groep mensen die niet in een vacuüm leeft, maar met partners, kinderen, vrienden, familie, naasten enzovoort, die wellicht ook voorzichtiger moeten zijn om mensen die direct of indirect risico lopen te beschermen. Mensen met hoog risico en hun naasten zijn onlosmakelijk verweven met de samenleving. Een ‘tweestromensamenleving’ mag dan ook geen optie zijn.

Niemand loopt helemaal geen risico

In de media wordt vaak een tweedeling gemaakt tussen gezonde mensen en mensen in de risicogroep. Niemand loopt echter helemaal geen risico’s bij een coronabesmetting. Ook (voorheen) gezonde mensen lopen kans op een zwaar ziekbed, langdurige en ernstige klachten, handicaps en/of beperkingen na het eerste herstel, of zelfs overlijden. Elke tweedeling die gemaakt wordt is daarmee kunstmatig.

Het zorgvuldig naleven van de maatregelen

Natuurlijk wil iedereen graag weer iets meer van hun leven oppakken, ook mensen die grotere gezondheidsrisico’s lopen. Om dat mogelijk te maken en een tweestromensamenleving te vermijden is het van belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen. Nu er op steeds meer plekken lakser omgegaan wordt met de maatregelen, voelen veel mensen uit de hoog-risicogroep zich onveiliger. Wanneer iedereen zich houdt aan de maatregelen komt er voor de hoog-risicogroep ook weer ietsje beweegruimte.

‘Onze handen stuk wassen’ compenseert niet voor het slechte beleid

Het naleven van de maatregelen is ontzettend belangrijk, maar met alleen de anderhalve meter en onze ‘handen stuk wassen’ komen we er niet. Het probleem is namelijk groter dan op te lossen is met de huidige maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld veel te weinig testcapaciteit. Daarnaast moet er, om verspreiding te voorkomen, maximaal op bron- en contactonderzoek ingezet worden. Ook moet er meer aan preventie gedaan worden. Zo moet er bijvoorbeeld meer ingezet worden op mondkapjes in de zorg, scholen, supermarkten enzovoort.

Het virus verantwoord onder controle krijgen

Niemand is onkwetsbaar voor dit virus, en niemand staat los van de maatschappij. Alleen samen kunnen we dit virus verantwoord onder controle krijgen. Daarbij is het van belang om het virus in te dammen en het niet langzaam te laten smeulen in de samenleving. Elke besmetting, elke uitbraak moet nauwkeurig opgespoord worden en ingedamd. Alleen op die manier kan de samenleving open en zo veilig mogelijk blijven, voor iedereen.


Wat wij doen

#GeenDorHout is een actiegroep en verzamelpunt voor mensen in de hoog-risicogroep. Wij zijn actief op social media, voeren als ‘slaapkameractivisten’ actie vanuit huis om aandacht te vragen voor onze positie. Daarnaast zijn we een platform gestart waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.


Social media

Wij zijn actief op Twitter, Facebook en Instagram. Je vindt ons onder de hashtag #GeenDorHout.

Media

Om onze standpunten voor het voetlicht te brengen, treden leden van de actiegroep en beweging regelmatig op in de media. Zo geven we bijvoorbeeld interviews over onze ervaringen en formuleren we de randvoorwaarden die we nodigen hebben om weer veilig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Op de pagina In de media vind je een overzicht van alle media-optredens rondom #GeenDorHout.

Acties

We houden het niet bij Twitteren of Insta’en, maar voeren ook concrete acties om onze positie aan te kaarten. Niet op een Malieveld vol mooie mensen, maar vanuit huis, op een manier die veilig en effectief is.

Platform

We bieden een Discordplatform aan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om te spreken over de (acties van de) beweging, over chronisch ziek/gehandicapt/beperkt zijn, en de uitdagingen die daar in ‘het nieuwe normaal’ mee gemoeid zijn. We treffen elkaar op Discord. Klinkt ingewikkeld, maar is het niet!


Hoe kun je ons helpen


Doe mee!

#GeenDorHout zoekt leden en supporters. Wil je meewerken in de actiegroep, of klets je liever met mensen die in een vergelijkbare positie zitten? Sluit je aan via onze Discord! Je kan zo actief zijn als voor jou prettig is, en kiezen bij welke thema’s je wel of niet aansluit.

Breng ons onder de aandacht!

Voeg daad bij woord en stel vragen over hoe dingen voor de hoog-risico groepen geregeld worden in jouw omgeving. Spreek je uit tegen mensen die de rechten van mensen met hoog-risico willen schenden. Praat met je vrienden, familie, kennissen en collega’s over #GeenDorHout.

Skip to content