Meteen naar de inhoud

Aanvullende informatie bij bericht meervoudigheid & DIS/AGDS

Introductie

Deze pagina bevat de Nederlandse vertaling van een tweetal infographics met aanvullende informatie die door The Plural Association stichting zijn geschreven. Hoewel de PDF-versie van deze infographics toegankelijk is gemaakt door de volledige tekst er in op te nemen, hebben wij besloten deze naar het Nederlands te vertalen. Die tekst kun je op deze pagina vinden.

Infographic met paarse accenten en naast de alinea's kleine illustraties ter decoratie. Link naar de oorspronkelijke Engelse tekst in het bijschrift, de Nederlandse vertaling staat op deze pagina.
Infographic met titel ‘what is DID / OSDD for friends & loved ones’.
Klik voor de met tekst geannoteerde PDF versie.
Infographic met blauwe accenten en naast de alinea's kleine illustraties ter decoratie. Link naar de oorspronkelijke Engelse tekst in het bijschrift, de Nederlandse vertaling staat op deze pagina.
Infographic met titel ‘what is plurality for friends & loved ones’.
Klik voor de met tekst geannoteerde PDF versie.

Nederlandse vertaling van infographics

Uit infographic “wat is DIS/AGDS, voor vrienden en geliefden”

The Plural Association

Wat is DIS & AGDS (voorheen DIS NAO)

Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) is een stoornis waarbij in een persoon 2 of meer afzonderlijke persoonlijkheidsstaten bestaan of delen van de persoonlijkheid. We omschrijven dit ‘headmates’. Ze ervaren ook buitengewone vergeetachtigheid (amnesie) en leed veroorzaakt door deze slopende aandoening. Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS, in de DSM IV beschreven als DIS NAO) is vergelijkbaar met DIS, maar zonder amnesie of waarbij de headmates enkel beïnvloeden, zonder [het lichaam] over te nemen.

Wat is adaptieve meervoudigheid/Adaptive Plurality

Meervoudigheid betekent simpelweg personen die met veel/Many zijn. Het is een parapluterm die mensen vrij kunnen gebruiken, om zelf mee te identificeren. Het bevat allerlei soorten personen & ervaringen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de psychologische beschrijvingen van meervoudigheid. Noch bepaalt het op welke wijze iemand met veel/Many is gekomen, noch of er sprake is van een stoornis of handicap op wat voor wijze dan ook. Adaptieve meervoudigheid, of soms ook wel verstoorde meervoudigheid genoemd, zijn overkoepelende labels die soms gebruikt worden door personen met DISS/AGDS, of personen die niet voldoen aan de diagnostische criteria, geen toegang hebben tot zorg, of die psychologie/psychologische labels proberen te vermijden.

Meervoudig/Plural is een identiteit, een gemeenschap, een paraplu, een label. Niet een niveau of doel om te willen bereiken

Uit infographic “wat is meervoudigheid/plurality, voor vrienden en geliefden”

The Plural Association

Wat is Meervoudigheid/Plurality

Meervoudigheid betekent simpelweg personen die met veel/Many zijn. Het is een parapluterm die mensen vrij kunnen gebruiken, om zelf mee te identificeren. Het bevat allerlei soorten personen & ervaringen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de psychologische beschrijvingen van meervoudigheid. Noch bepaalt het op welke wijze iemand met veel/Many is gekomen, noch of er sprake is van een stoornis of handicap op wat voor wijze dan ook. Meervoudig/Plural is een identiteit, een gemeenschap, een paraplu, een label. Niet een niveau of doel om te willen bereiken

Wat is DIS & AGDS (voorheen DIS NAO)

Naast de vormen van Meervoudigheid/Plurality uit cultuur of spiritualiteit, bestaat er ook het psychologische model: Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) is een stoornis waarbij in een persoon 2 of meer afzonderlijke persoonlijkheidsstaten bestaan of delen van de persoonlijkheid. We omschrijven dit ‘headmates’. Ze ervaren ook buitengewone vergeetachtigheid (amnesie) en leed veroorzaakt door deze slopende aandoening. Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS, in de DSM IV beschreven als DIS NAO) is vergelijkbaar met DIS, maar zonder amnesie of waarbij de headmates enkel beïnvloeden, zonder [het lichaam] over te nemen.

Tekst op beide infographics

Verschillende soorten headmates

Een verzameling van headmates wordt vaak een Systeem genoemd. Ieder Systeem is anders, en zo zijn al hun headmates. Het verschilt per Systeem hoeveel ‘uitwerking’ er is, dat wil zeggen headmates die een eigen naam, leeftijd, gender en interesses hebben. Zo kunnen er de volgende, en meer, rollen zijn: ‘protectors’, kinderen, ‘gatekeepers’, ‘healers’, geheugenhouders, ouders, ‘fictives’, ‘introjects’, ‘persecutors’, en bijvoorbeeld helpers.

Is het te genezen

Meervoudigheid/Plurality op zichelf is geen stoornis, noch een ziekte. Genezing is daarom niet nodig. Er bestaat echter ook geen medicatie of genezing voor DIS of AGDS. Het is aangetoond dat trauma therapie helpend is om door het trauma heen te werken. Velen (leren om) een functioneel, gelukkig leven te leiden met hun meervoudigheid, door (intern) samen te wer`ken als een collectief Systeem in harmonie.

Hoe kun je ondersteunen

Vraag aan de Meervoudige/Plural die je kent of en hoe je hen kan ondersteunen, ieder Systeem is anders. Wees respectvol, gebruik de taal die het Systeem gebruikt. Indien gewenst, noem de headmates bij de naam die ze willen en behandel hen passend bij hun leeftijd. Help iemand te gronden als ze een flashback of paniek aanval hebben, door ze te herinneren waar (locatie) en wanneer (jaar/maand) ze zijn. Raak mensen niet aan zonder hun toestemming/consent. Tenslotte, overweeg om namens je vriend of geliefde te doneren aan The Plural Association stichting en ons te helpen om de Plural Warmlijn actief te brengen/houden, een supportlijn voor en door plurals voor het stadium vóórdat er er een crisis op treedt, waarmee we samen meer Meervoudigen/Plurals steunen. Meer informatie op https://thepluralwarmline.org

Dingen om in gedachten te houden

Niet iedere Plural/Meervoudige heeft (nog) een stoornis. Meervoudigheid is niet zeldzaam. Het meest recente onderzoek naar DIS (April 2019) wees op 3.7% onder een groep van 31.000 studenten! Dit is meer dan de prevalentie van bijvoorbeeld rood haar of schizofrenie. DIS/Meervoudigheid is NIET zoals je in films ziet. Mensen met DIS zijn niet gevaarlijk, maar in plaats daarvan tonen statistieken dat mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen meer dan 10 keer zo vaak slachtoffer zijn van gewelddadige misdaad dan de doorsnee bevolking. Ook culturele en spirituele vormen van Meervoudigheid verdienen meer herkenning en acceptatie.

The Plural Association stichting is volledig afhankelijk van ondersteuning uit de gemeenschap. Help ons alsjeblieft om Meervoudigen/Plurals te ondersteunen met meer materialen als deze. Voor meer informatie over Meervoudigheid, bezoek thepluralassociation.com/

Samen zijn we sterker.

Skip to content