Meteen naar de inhoud

Persbericht mondkapjes en zelftesten

De mensen in de risicogroep en de mensen in armoede kunnen het niet meer betalen om zichzelf veilig te houden. 

De mondkapjesplicht is, terecht, weer terug in Nederland. En ook de oproep om meer zelftesten in te zetten voor fysiek contact is terecht. Echter, veel mensen leven in Nederland in of op de grens van armoede en kunnen dit niet betalen.

Zowel mondkapjes als zelftesten komen met een te hoog prijskaartje voor mensen die geen ruimte in hun budget hebben. Nu de btw-vrijstelling van mondkapjes is vervallen, zijn die duurder geworden,

Mensen uit risicogroepen hebben meer maskers nodig, om zichzelf ook te kunnen beschermen op locaties waar maskers niet verplicht zijn. En in tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, kunnen zij zich doorgaans niet volledig afsluiten van de maatschappij.

Daarnaast is er de groep mensen met weinig tot geen financiële ruimte. Deze mensen zullen uit noodzaak eerder geneigd zijn om maskers te hergebruiken. Immers, zij hebben vaak banen waarin ze niet kunnen thuiswerken en veel contact met mensen hebben.

Beide groepen zijn juist de groepen die naast maskers ook meer zelftesten nodig hebben. Vandaag lazen we, dat er al wel wat testen beschikbaar zijn via o.a. de voedselbank. Maar niet iedereen met een laag inkomen gebruikt een voedselbank. We willen benadrukken, dat testen beschikbaar moeten blijven, voor wie ze nodig heeft. Een systeem zoals in het VK waar mensen bij de overheid dagelijks een gratis hoeveelheid testen mogen bestellen zou ideaal zijn.

Veiligheid is een recht. Daarom pleiten wij ervoor, dat maskers en thuistesten gratis worden gegeven  aan arme mensen en mensen uit de risicogroepen. Zodat ook zij zichzelf en anderen kunnen beschermen.

Eerder is dit op grote schaal gedaan met de 2 gratis zelftesten. Dit soort methodes kunnen weer ingezet worden. De nog opgeslagen persoonlijke beschermingsmiddelen die op dit moment geen doel kennen, zouden ook ingezet kunnen worden. Hulpinstanties kunnen helpen om maskers bij daklozen terecht te laten komen.

Actiegroep GeenDorHout
Feminists Against Ableism

PS: Wij pleiten ook voor het zo spoedig mogelijk uitvoeren van de motie van het kamerlid Westerveld c.s. met betrekking tot het verstrekken van gratis zelftesten via apotheken.

Eventuele reacties van pers en media kunnen via ons contactformulier.

Skip to content